SUN Calendar‎ > ‎

Halloween Social - Sunday Oct 30th

posted Oct 20, 2011, 2:46 PM by Sun Secretary
You are Invited...

South University Neighborhood's 6th Annual   

HALLOWEEN SOCIAL 

Sunday, October 30th, 2011  

Time: 1:30pm - 4:00pm  


Where: O'Donnell's Garden Park  

Corner of South 6th St. and William St.  


Activities:  

l Lite refreshments will be provided & are welcomed.  

l Pumpkin, Sugar Skull, Paper Lantern Decorating & Games  

l Neighborhood Performances  

l FREE Family Portraits!!!  

l Entertainment & Activities for ALL AGES!!!  

l Prizes Donated by Local Merchants  

Get to know  

              your Neighbors! 

Hosted By: 

• South University Neighborhood Association (SUN) 

www.sjsuna.com 

 • Movimiento de Arte y Cultura Latino Americana 

www.maclaarte.org 


Next SUN Meetings: 

Tuesday, October 18th at 7:00 pm 

Tuesday, November 15th at 7:00 pm 

Plaza Maria Apts, 115 E Reed St, Community Room 


____________________________________________________________


South University Neighborhood

FIESTA DE HALLOWEEN

Domingo el 30 de Octubre, 2011 

Donde: O'Donnell's Garden Park

Esquina de la calle 6 sur y la calle William

1:30 - 4:00pm

Actividades:

w Aperitivos serán proporcionados y son bienvenidos. 

w Retratos de Familia Gratis 

w  Decoración de Calabaza, Linterna de Papel y Calavera de Azúcar 

w Entretenimiento Realizado por los Vecinos 

w Diversión y Actividades Para Todas las Edades 

w Los Premios Donados por Comerciantes Locales 


Organizaciones involucrades:

The South University Neighborhood Association (SUN)  y  MACLA/Movimiento de Arte y Cultura Latino Americana 

____________________________________________________________


Mời qúy vị…. 

 South University Neighborhood

Lễ Hội    Năm Thứ 6 

"Halloween"


Chúa nhật, Ngáy 30 tháng 10 năm 2011 

Địa Điểm: Công Viên O’Donnell’s 

Góc đường số 6 và đường William 

Thời gian: 1:30 chiều đến 4:00 chiều 


Chương trình gồm có: 

Phục vụ thức ăn nhẹ 

Biểu diễn nghệ thuật cùa các cộng đồng, nhóm văn nghệ “Hủỏng Sen” 

Trang trí bí đỏ cho mọi lứa tuổi 

Có nhiều trò chơi, vẽ  mặt, thủ công, mỹ nghệ 

Miễn phí gia đình hình ảnh 

Giải thưởng cho người lớn và trẻ em 

Để hiểu biết gặp gỡ cộng đồng bạn! 

Điều khiền chương trình bởi: 

The South University Neighborhood Association  (SUN), MACLA/Movimiento de Arte y Cultura Latino Americana


Comments